Nieuws

Nieuwbouwproject in hartje Tienen!

Settel je in de suikerstad! 
Nieuw project in Tienen: Residentie Arcade.

Dit project werd verkocht in 5 dagen!Folder

Registratierechten huidig systeem

Registratierechten volgens het huidig systeem:
Het verouderd en voorbijgestreefd kadastraal inkomen is geen criterium meer om een voordeel in het verkooprecht te bekomen. Voor de gezinswoning betaal je het verlaagd tarief van 7% op de aankoopprijs. Het moet om je enige woning gaan en je moet er binnen de twee jaar intrekken.

Als de aankoopprijs niet hoger is dan 200.000 euro en je dus een bescheiden woning koopt, krijg je een extra korting van 5.600 euro (op de eerste schijf van 80.000 euro betaal je geen registratierechten). Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand (zoals Leuven, Bertem, Huldenberg, Kortenberg, Tervuren, enz), geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro. Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10 procent registratierechten.
 
Het principe van ‘meeneembaarheid’ voor de gezinswoning blijft overeind. Wie in het verleden al een woning kocht en een nieuwe woning koopt, kan de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen. Ook na deze hervorming kan je wat je al betaald hebt dus terug of verrekend krijgen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. Nieuw is dat dit plafond voortaan wordt geïndexeerd.
 

Certified Partner Award 2017

LTC Vastgoedadvies ontving voor het derde jaar op rij van Immoweb (de grootste vastgoedsite) de “Certified Partner Award 2017”!
Daarmee belonen ze LTC opnieuw voor professionalisme, kwaliteit en betrouwbaarheid!
 
Uit meer dan 2500 kantoren werden er via strenge toetredingscriteria slechts een 200-tal nationaal weerhouden.  
 
LTC is van plan om met dezelfde spirit verder te werken om deze titel voor de regio Tienen – Leuven – Aarschot volgend jaar voor de vierde keer in ontvangst te nemen!
 
LTC : Uw thuis, onze passie!

Check onze Facebookpagina voor meer info
 

Hoe werkt de verzekering “overlijden koper door ongeval”?

De vastgoedmakelaar kan een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt voor de datum van het verlijden van de akte. Deze verzekering is kosteloos voor de koper. Als de koper overlijdt tussen het moment dat de verkoopovereenkomst werd ondertekend en het verlijden van de akte, moeten de erfgenamen normaal gezien het saldo van de verkoopsom vereffenen. Dankzij deze verzekering worden de nabestaanden daarvan vrijgesteld.

In het algemeen verlopen er vier maanden tussen de ondertekening van de "compromis" en de notariële akte. Er kan veel gebeuren in deze periode. Men kan zich gemakkelijk het drama inbeelden dat een koper overlijdt vooraleer de akte getekend is. De aankoop van vastgoed is immers een heel belangrijk moment met grote financiële consequenties op lange termijn.
De koper is er zich niet altijd van bewust dat zijn beslissing ook zijn erfgenamen aangaat. Indien de koper overlijdt tussen de ondertekening van de "compromis" en de akte, zijn de erfgenamen verplicht in zijn plaats de akte te tekenen, ook al hebben zij er de financiële middelen niet voor.
Het is natuurlijk wel mogelijk om de ontbinding van de verkoop van rechtswege te vragen, maar de verkoper zal met deze situatie niet gelukkig zijn. Hij zal gedwongen zijn om te wachten op het einde van de rechtsprocedure voor hij het vastgoed opnieuw kan verkopen. De erfgenamen van de koper riskeren het door de overleden koper gestorte voorschot te verliezen.

De hoofdkenmerken van deze verzekering, die wordt aangeboden door Concordia NV (KBC verzekeringen), kunnen als volgt worden weergegeven:
 • het verzekerd risico is het overlijden van de koper door een ongeval.
 • de verzekerde personen zijn de kopers, natuurlijke personen.
 • het verzekerd kapitaal, is het saldo van de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek van het betaald voorschot) tot beloop van maximaal 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht.
 • het maximum is bepaald op € 250.000,00 per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten.
 • de dekking van de verzekering geldt vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximumduur van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.
 • indien het overlijden zich voordoet in deze periode dan moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen op het overlijden. Deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een van de kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop.

De waarborgen van het verzekeringsprogramma zullen slechts van toepassing zijn indien de vijf volgende voorwaarden vervuld zijn:
 1. de verkoopovereenkomst moet opgesteld zijn op hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen;
 2. de verkoopovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn;
 3. de verkoopovereenkomst moet in de betaling van een voorschot voorzien, vastgesteld door een kwijting;
 4. het exemplaar van de koper dient voorzien te zijn van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende toetredingsnummer.
 5. indien beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd te worden aan de verzekeraar.

Wat is abattement?

Het abattement is een vrijstelling van registratierechten (belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten).
Concreet betekent dit dat je op de eerste schijf van 15.000 euro van de aankoopprijs van je woning geen registratierechten moet betalen. Daardoor bespaar je 1.500 euro in geval van een groot of gewoon beschrijf (10%) en 750 euro in geval van een klein beschrijf (5%).

Er zijn een aantal voorwaarden om deze vrijstelling te verkrijgen:
 • Het abattement is alleen van toepassing voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen en andere rechtspersonen.
 • Het moet gaan om een hoofdverblijfplaats (de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk verblijft - woning of bouwgrond), gelegen in het Vlaams Gewest.
 • De hoofdverblijfplaats moet gevestigd worden binnen de twee jaar wanneer het om een woning gaat en binnen de vijf jaar in het geval van een bouwgrond.
 • Je mag als koper op de datum van de verkoop geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat bedoeld is voor bewoning. Als jij of je partner met wie je samen een woning wil aankopen, bij de aankoop bijvoorbeeld al grond bezit die stedenbouwkundig bestemd is tot bouwgrond, dan kan je geen aanspraak maken op deze vrijstelling of abattement.

In bepaalde gevallen kan je aanspraak maken op een grotere vrijstelling van registratierechtenbij-abattement.
Dit is een vermindering van registratierechten bovenop het gewone abattement.

De vrijstelling van registratierechten is niet combineerbaar met de meeneembaarheid (wie al een woning heeft gekocht en een nieuwe koopt kan soms registratierechten meenemen) van registratierechten.

Meeneembaarheid van registratierechten

Wie in Vlaanderen in het verleden al een woning heeft gekocht en van plan is om een nieuwe te kopen, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een overdracht van een deel van de registratierechten (belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten) of meeneembaarheid van registratierechten. Je mag in dit geval de betaalde registratierechten van je eerst gekochte woning in mindering brengen van de registratierechten verschuldigd op de nieuw aangekochte woning.

Er zijn een aantal voorwaarden om te genieten van deze meeneembaarheid van registratierechten:
 • Het moet gaan om de aankoop van een hoofdverblijfplaats (de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk verblijft - gezinswoning) in Vlaanderen. De meeneembaarheid geldt niet als je een buitenverblijf of een opbrengsteigendom koopt.
 • Tussen de verkoop van je vorige en de aankoop van je nieuwe hoofdverblijfplaats mag een periode van hoogstens twee jaar liggen (drie jaar in het geval van bouwgrond). Voor het vaststellen van de start- en einddatum van deze periode van twee jaar gelden de authentieke akte van aankoop (akte die rechtszekerheid verschaft aan de aankoop van de woning) en authentieke akte van verkoop.
 • Wat er eerst gebeurt, de verkoop of de aankoop, doet er niet toe. Als je eerst je vorige woning verkoopt, wordt het bedrag van de registratierechten verrekend bij de aankoop van je nieuwe woning. Als je al een nieuwe woning hebt gekocht en daarna binnen twee jaar je vorige woning verkoopt, krijg je de meeneembare registratierechten achteraf terugbetaald.
 • De aftrek kan per wijziging van woning hoogstens 12.500 euro bedragen. Als de registratierechten voor je nieuwe woning lager liggen dan wat je voor je vorige woning hebt betaald, krijg je geen geld terug maar blijft het verschil ‘meeneembaar’ voor een volgende aan- en verkoop.

Deze maatregel kan niet worden gecombineerd met de vrijstelling van registratierechten (abattement). Als je voor de twee voordelen in aanmerking komt, dan zal je moeten kiezen voor de meest gunstige.
cookie warning
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK