Terug naar overzicht

Vergeet uw rookmelder niet!

18/11/2019

Rookmelder verplicht voor alle woningen vanaf 2020

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Het nieuwe decreet zal het rookmeldersdecreet van 12 juni 2012 opheffen en vervangen door een toevoeging aan artikel 5, §1 van de Vlaamse Wooncode.
Uiterlijk op 1 januari 2020 zullen alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een rookdetectiesysteem moeten beschikken.
Rookmelder verplicht voor alle woningen vanaf 2020

Wat zijn de gevolgen als er niet tijdig aan de rookmeldersverplichtingen is voldaan?

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als 'niet-conform' beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties (bv. verplichting om werken uit te voeren, herbestemming, sloop).
In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring zal een woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders zal op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.
 cookie warning
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK