Terug naar overzicht

Hoe werkt de verzekering “overlijden koper door ongeval”?

De vastgoedmakelaar kan een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt voor de datum van het verlijden van de akte. Deze verzekering is kosteloos voor de koper. Als de koper overlijdt tussen het moment dat de verkoopovereenkomst werd ondertekend en het verlijden van de akte, moeten de erfgenamen normaal gezien het saldo van de verkoopsom vereffenen. Dankzij deze verzekering worden de nabestaanden daarvan vrijgesteld.

In het algemeen verlopen er vier maanden tussen de ondertekening van de "compromis" en de notariële akte. Er kan veel gebeuren in deze periode. Men kan zich gemakkelijk het drama inbeelden dat een koper overlijdt vooraleer de akte getekend is. De aankoop van vastgoed is immers een heel belangrijk moment met grote financiële consequenties op lange termijn.
De koper is er zich niet altijd van bewust dat zijn beslissing ook zijn erfgenamen aangaat. Indien de koper overlijdt tussen de ondertekening van de "compromis" en de akte, zijn de erfgenamen verplicht in zijn plaats de akte te tekenen, ook al hebben zij er de financiële middelen niet voor.
Het is natuurlijk wel mogelijk om de ontbinding van de verkoop van rechtswege te vragen, maar de verkoper zal met deze situatie niet gelukkig zijn. Hij zal gedwongen zijn om te wachten op het einde van de rechtsprocedure voor hij het vastgoed opnieuw kan verkopen. De erfgenamen van de koper riskeren het door de overleden koper gestorte voorschot te verliezen.

De hoofdkenmerken van deze verzekering, die wordt aangeboden door Concordia NV (KBC verzekeringen), kunnen als volgt worden weergegeven:
 • het verzekerd risico is het overlijden van de koper door een ongeval.
 • de verzekerde personen zijn de kopers, natuurlijke personen.
 • het verzekerd kapitaal, is het saldo van de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek van het betaald voorschot) tot beloop van maximaal 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht.
 • het maximum is bepaald op € 250.000,00 per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten.
 • de dekking van de verzekering geldt vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximumduur van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.
 • indien het overlijden zich voordoet in deze periode dan moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen op het overlijden. Deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een van de kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop.

De waarborgen van het verzekeringsprogramma zullen slechts van toepassing zijn indien de vijf volgende voorwaarden vervuld zijn:
 1. de verkoopovereenkomst moet opgesteld zijn op hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen;
 2. de verkoopovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn;
 3. de verkoopovereenkomst moet in de betaling van een voorschot voorzien, vastgesteld door een kwijting;
 4. het exemplaar van de koper dient voorzien te zijn van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende toetredingsnummer.
 5. indien beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd te worden aan de verzekeraar.
cookie warning
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK