Wat is abattement?

Het abattement is een vrijstelling van registratierechten (belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten).
Concreet betekent dit dat je op de eerste schijf van 15.000 euro van de aankoopprijs van je woning geen registratierechten moet betalen. Daardoor bespaar je 1.500 euro in geval van een groot of gewoon beschrijf (10%) en 750 euro in geval van een klein beschrijf (5%).

Er zijn een aantal voorwaarden om deze vrijstelling te verkrijgen:
  • Het abattement is alleen van toepassing voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen en andere rechtspersonen.
  • Het moet gaan om een hoofdverblijfplaats (de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk verblijft - woning of bouwgrond), gelegen in het Vlaams Gewest.
  • De hoofdverblijfplaats moet gevestigd worden binnen de twee jaar wanneer het om een woning gaat en binnen de vijf jaar in het geval van een bouwgrond.
  • Je mag als koper op de datum van de verkoop geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat bedoeld is voor bewoning. Als jij of je partner met wie je samen een woning wil aankopen, bij de aankoop bijvoorbeeld al grond bezit die stedenbouwkundig bestemd is tot bouwgrond, dan kan je geen aanspraak maken op deze vrijstelling of abattement.

In bepaalde gevallen kan je aanspraak maken op een grotere vrijstelling van registratierechten: bij-abattement.
Dit is een vermindering van registratierechten bovenop het gewone abattement.

De vrijstelling van registratierechten is niet combineerbaar met de meeneembaarheid (wie al een woning heeft gekocht en een nieuwe koopt kan soms registratierechten meenemen) van registratierechten.