Meeneembaarheid van registratierechten

Wie in Vlaanderen in het verleden al een woning heeft gekocht en van plan is om een nieuwe te kopen, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een overdracht van een deel van de registratierechten (belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten) of meeneembaarheid van registratierechten. Je mag in dit geval de betaalde registratierechten van je eerst gekochte woning in mindering brengen van de registratierechten verschuldigd op de nieuw aangekochte woning.

Er zijn een aantal voorwaarden om te genieten van deze meeneembaarheid van registratierechten:
  • Het moet gaan om de aankoop van een hoofdverblijfplaats (de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk verblijft - gezinswoning) in Vlaanderen. De meeneembaarheid geldt niet als je een buitenverblijf of een opbrengsteigendom koopt.
  • Tussen de verkoop van je vorige en de aankoop van je nieuwe hoofdverblijfplaats mag een periode van hoogstens twee jaar liggen (drie jaar in het geval van bouwgrond). Voor het vaststellen van de start- en einddatum van deze periode van twee jaar gelden de authentieke akte van aankoop (akte die rechtszekerheid verschaft aan de aankoop van de woning) en authentieke akte van verkoop.
  • Wat er eerst gebeurt, de verkoop of de aankoop, doet er niet toe. Als je eerst je vorige woning verkoopt, wordt het bedrag van de registratierechten verrekend bij de aankoop van je nieuwe woning. Als je al een nieuwe woning hebt gekocht en daarna binnen twee jaar je vorige woning verkoopt, krijg je de meeneembare registratierechten achteraf terugbetaald.
  • De aftrek kan per wijziging van woning hoogstens 12.500 euro bedragen. Als de registratierechten voor je nieuwe woning lager liggen dan wat je voor je vorige woning hebt betaald, krijg je geen geld terug maar blijft het verschil ‘meeneembaar’ voor een volgende aan- en verkoop.

Deze maatregel kan niet worden gecombineerd met de vrijstelling van registratierechten (abattement). Als je voor de twee voordelen in aanmerking komt, dan zal je moeten kiezen voor de meest gunstige.